Diacitice online dating after campus fear feminism morning sex

Rated 3.86/5 based on 794 customer reviews

Explicaţia ţine de influenţa internetului, în mare măsură.Calculatorul strică scrisul „Elevii vin, de obicei, cu deprinderi corect formate din ciclul primar în cel gimnazial.Bătălia s-a dat între lingviştii care susţineau scrierea etimologică, cât mai apropiată de forma originară, latină, a cuvintelor şi cei care pledau pentru o scriere practică, fonetică, în care scrisul să semene cât mai mult cu pronunţia.Iniţial s-au introdus semne diacritice, care modifică valoarea fonetică a unei litere, pe aproape toate vocalele.

diacitice online dating-85

diacitice online dating-28

diacitice online dating-2

Cristian Secară spune că esenţial este ordinul care însoţeşte legea şi care conţine şi o listă a reprezentării grafice corecte a literelor limbii române şi a codurilor numerice care le corespund.Pentru a încerca să combată astfel de porniri în rândul elevilor, conducerea Şcolii 79 a renunţat la moda referatelor „descărcate de pe internet" şi-i obligă să-şi facă temele de mână, ca să nu uite cum se scrie corect.Lungul drum al caracterelor româneşti pe tastatură Cristian Secară s-a enervat când a încercat să scrie pe computer cu caracterele româneşti corecte şi şi-a dat seama că nu are cum.Avea pe atunci un sistem Windows '98 de la Microsoft în care, chiar dacă folosea setările pentru limba română, ş şi ţ apăreau cu sedilă, nu cu virguliţă, cum este corect.Problemele tehnice au împiedicat scrierea corectă pe computer Problema era că,deşi Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) stabilise care sunt regulile, producătorii de software nu le aplicau.

Leave a Reply